Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60846
Title: Система управління проектами на Java з використанням Agile методологій.
Authors: Волошина, Юлія Валеріївна
Keywords: дипломна робота
Java
Agile методології
система управління проектами
програмне забезпечення
управління проетами
Agile
Issue Date: 5-Jul-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Волошина Ю.В. Система управління проектами на Java з використанням Agile методологій. - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, «Інформаційні управляючі системи та технології».- Київ, 2023. – 56 с.
Abstract: Системи управління проектами відіграють важливу роль у сучасному бізнесі та інформаційних технологіях. Швидкий темп розвитку технологій та зростання складності проектів ставлять нові виклики перед управлінцями та командами проектів. У цьому контексті Agile методології та системи управління проектами на Java набувають все більшої актуальності та значущості. Актуальність теми полягає у зростаючій потребі управління проектами в умовах невизначеності, швидкого змінного середовища та постійно зростаючих очікувань з боку замовників. Agile методології стають необхідним інструментом для досягнення гнучкості та швидкості в процесі розробки та управління проектами. Вивчення та аналіз існуючих систем управління проектами на Java дозволить зрозуміти переваги та обмеження кожної з них, а також ідентифікувати можливі напрямки подальшого вдосконалення. Мета даної дипломної роботи полягає в описі та аналізі Agile методологій та існуючих систем управління проектами, а також створення власної системи управління проектами з використанням власних ідей на основі проведеного аналізу. Використання Java в реалізації систем управління проектами дозволяє отримати потужні та гнучкі інструменти для розробки та розширення функціональності. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: - Вивчити найбільш популярні різновиди методологій гнучкої розробки; - Дослідити ринок систем управління проектами: їх переваги та недоліки; - На основі аналізу існуючих систем, зробити висновок щодо їх функціональних можливостей та обмежень, та розробити власну систему керування проектами на мові Java з впровадженням власних ідей для полегшення роботи командам розробників; 8 - Спроектувати систему з орієнтацією на легку розширюваність функціональності; - Задля високої якості та ефективності системи, використати сучасні технології та бібліотеки. У майбутньому покращення систем управління проектами стануть ще більш важливими. Зростаюча складність проектів та необхідність швидкого реагування на зміни вимагають постійного розвитку та впровадження нових інструментів та підходів. Впровадження автоматизованих систем управління проектами дозволить забезпечити ефективну комунікацію, керування завданнями та ресурсами, а також контроль над процесом розробки. Системи управління проектами на Java, які використовують Аgile методології, є цінними інструментами для ефективного керування проектами. Вони допомагають забезпечити гнучкість та прозорість у процесі розробки, покращують комунікацію між учасниками проекту, сприяють вчасному виявленню проблем та ризиків. Крім того, такі системи дозволяють покращити планування, контроль за витратами та виконанням завдань, що сприяє досягненню більшої ефективності та якості проектів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" Керівник проекту: доктор технічних наук, професор, Віноградов Микола Анатолійович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60846
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКНТ_2023_122_Волошина Ю.В..pdfДипломна робота бакалавра2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.