Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60844
Title: Web-застосунок для менеджмента волонтерської діяльності.
Authors: Горбасенко, Ілля Олегович
Keywords: дипломна робота
волонтерська діяльність
допомога
застосунок
Java
Vaadin
Design Patterns
архітектурне проектування
база даних
Issue Date: 5-Jul-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Горбасенко І. О. Web-застосунок для менеджмента волонтерської діяльності. - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, «Інформаційні управляючі системи та технології».- Київ, 2023. – 77 с.
Abstract: Волонтерська діяльність є невід'ємною складовою сучасного суспільства, яка забезпечує підтримку та розвиток різних соціальних, культурних та громадських ініціатив. Однак, організація та координація волонтерських проектів часто стикаються з викликами, пов'язаними з управлінням ресурсами, організацією комунікації та забезпеченням ефективності діяльності. Метою моєї дипломної роботи є проектування та розробка застосунку для менеджменту волонтерської діяльності, який сприятиме покращенню організації та ефективності волонтерських проектів. Основна мета цього проекту - розробка інструменту, що дозволить керівникам волонтерських організацій ефективно керувати ресурсами, координувати дії волонтерів, спрощувати процес планування та моніторингу волонтерських заходів. Актуальність цього проекту полягає в тому, що волонтерська діяльність є важливим інструментом соціального розвитку, проте її потенціал часто не використовується повністю через недостатню системність управління та координації. Застосунок, розроблений у моїй дипломній роботі, вирішує цю проблему, надаючи зручний та функціональний інструмент для управління волонтерськими проектами. Подальші аспекти актуальності цього проекту полягають у можливості покращити ефективність волонтерської діяльності, сприяти більш гнучкому плануванню та розподілу завдань, полегшити взаємодію між керівниками та волонтерами, а також забезпечити звітність та моніторинг результативності проектів. Такий застосунок допоможе волонтерським організаціям оптимізувати використання своїх ресурсів, підвищити якість волонтерських послуг та посилити вплив на соціальну сферу. Отже, цей проект пропонує інноваційний підхід до управління волонтерською діяльністю через розробку застосунку, який вирішує актуальні проблеми у сфері організації та координації волонтерських проектів. Результати цього дослідження та розробки мають потенціал позитивно вплинути на розвиток волонтерського руху та сприяти його зростанню як значущої сили в суспільстві.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" Керівник проекту: доктор технічних наук, професор, Зіатдінов Юрій Кашафович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60844
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКНТ_2023_122_Горбасенко І.О..pdfДипломна робота бакалавра2.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.