Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60834
Title: Бізнес-симулятор сімейного бюджету.
Authors: Константиненко, Дмитро Олександрович
Keywords: дипломна робота
бізнес-моделювання
бізнес-симулятор
бюджет сім’ї
Visual Studio 2019
програмне забезпечення
Issue Date: 5-Jul-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Константиненко Д.О. Бізнес-симулятор сімейного бюджету. - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, «Інформаційні управляючі системи та технології».- Київ, 2023. – 57 с.
Abstract: Бізнес-моделювання – це тенденція, яка постійно турбує підприємців, керівників, науковців та консультантів. Хтось бачить в цьому явище бізнес-моди, хтось – спосіб перетворення існуючого бізнесу. Багато керівників займаються пошуком "успішної, прибуткової" моделі, намагаються розібратися в тому, як з «неприбуткової» бізнес-моделі зробити «прибуткову». Поки зрозуміло лише те, що бізнес-моделювання – це безперервний і захоплюючий процес, який вимагає від творців моделей досконалого знання своєї компанії, стратегічного мислення, а також сміливості, щоб, використовуючи виклики майбутнього, вести свою компанію (ідею) до успіху і процвітання. Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів проблеми бізнес-моделювання та бізнес-симуляторів, проектування бізнес-симулятору сімейного бюджету. Відповідно до поставленої мети, було поставлено наступні завдання: - здійснити ретроспективний аналіз процесу бізнес-моделювання; - розглянути поняття бізнес-симулятора; - розглянути відомі методи бізнес-моделювання та дослідити теоретичні аспекти створення бізнес-моделі бюджету сім’ї; - ознайомитися з теоретичними аспектами створення бізнес-моделі бюджету сім’ї та обрати програмне забезпечення для створення бізнес-симулятора; - розробити бізнес-симулятор сімейного бюджету та перевірити його ефективність шляхом впровадження його в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Теоретична і практична значимість роботи. Матеріали кваліфікаційної роботи можуть бути використані в освітньому процесі при підготовці фахівців спеціальності 122 Комп‘ютерні науки в межах освітніх компонент «Економіка та бізнес», «Управління ІТ-проектами», «Алгоритмізація та програмування» тощо в закладах вищої освіти. Використання додатку «бізнес-симулятор сімейного бюджету» може бути доречним і в закладах загальної середньої освіти. Адже, це сприяє активізації розумових процесів школярів, розвитку їх логічного мислення, формує підприємницьку компетентність та фінансову грамотність. Наукова новизна: впровадження бізнес-симулятора в заклади середньої освіти для розвитку молоді.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" Керівник проекту: доцент, кандидат технічних наук, Холявкіна Тетяна Володимирівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60834
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКНТ_2023_122_Константиненко Д.О..pdfДипломна робота бакалавра909.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.