Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60774
Title: Professional english. Concept of energy. Mechanical engineering guide to practical classes
Other Titles: Професійна англійська. Поняття про енергію. Машинобудування практікум
Authors: Акмалдінова, Олександра Миколаївна
Максимович, Галина Олександрівна
Шульга, Тетяна Валеріївна
Akmaldinova, Oleksandra Mykolaivna
Maksymovych, Halyna Oleksandrivna
Shulga, Tetyana Valeryivna
Keywords: fluid dynamics
гідродинаміка
fluid mechanics
механіка рідини
fluid flow
течія рідини
pressure difference
різниця тисків
dynamic pressuremeasurement of temperature
динамічний тиск, вимірювання температури
heat engine
тепловий двигун
absolute zero
абсолютний нуль
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: The Guide to Practical Classes «Professional English. Concept of Energy. Mechanical Engineering» consists of topical units that contain basic terminology, authentic texts, a set of communicative lexical and grammatical exercises,terminological English-Ukrainian-Russian vocabulary and supplementary reading texts. Designed for students of higher educational institutions.
До практичних занять «Професійна англійська мова. Концепція енергії. Машинобудування» складається з тематичних блоків, які містять основну термінологію, автентичні тексти, комплекс комунікативних лексико-граматичних вправ, термінологічну англо-українсько-російську лексику та додаткову літературу,тексти. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів.
Description: Практикум призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності “ Газотурбінні установки і компресорні станції ”, а також для фахівців, які бажають поглибити свої знання англійської термінології з фаху.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60774
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники НПП кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум Professional Englisр.pdfПрактикум1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.