Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60732
Title: Increasing the service life of aircraft parts with vacuum arc coatings
Other Titles: Підвищення ресурсу авіаційних деталей вакуумно-дуговими покриттями
Authors: Lukianenko, Yevhenii Viktorovich
Лук'яненко, Євгеній Вкторович
Keywords: qualification work
кваліфікаційна робота
дипломна робота
Increasing
service life
coatings
aircraft
покриття
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: Ensuring high levels of durability and wear resistance of friction parts is a decisive factor in improving reliability and service life of modern machines. Statistics shows that about 80% of faults in the machines are caused by wear and fracture of friction surfaces of machine parts. For aircraft the loss of details performance in the friction nodes is most often associated with the development of fretting. The landing gear details are one the most critical details of modern passenger and cargo aircrafts. The analysis of landing gear materials revealed that such world famous companies as Boeing, Airbus, Antonov more often use titanium alloys for landing gear details production. These alloys meet the working conditions of the landing gear in terms of endurance, but they have low wear resistance. With the help of coatings application many problems can be solved. Such as improving weather resistance and operational stability, grip strength, heat resistance, erosion resistance, protective properties and chemical resistance for a calendar resource. Therefore it is necessary to choose the coating to apply it on the details friction surfaces which can not only increase the wear resistance of new components, but can be used during the restoration processes.
Забезпечення високої міцності та зносостійкості деталей тертя є вирішальним фактором підвищення надійності та ресурсу сучасних машин. Статистика показує, що близько 80% несправностей машин викликані зношуванням і руйнуванням поверхонь тертя деталей машин. Для літаків втрата працездатності деталей у вузлах тертя найчастіше пов'язана з розвитком фреттингу. Деталі шасі є одними з найважливіших деталей сучасних пасажирських і вантажних літаків. Аналіз матеріалів шасі виявив, що такі всесвітньо відомі компанії, як Boeing, Airbus, Антонов, частіше використовують титанові сплави для виготовлення деталей шасі. Ці сплави відповідають умовам роботи шасі по витривалості, але мають низьку зносостійкість. За допомогою нанесення покриттів можна вирішити багато проблем. Наприклад, підвищення стійкості до погодних умов і стабільності роботи, міцності зчеплення, термостійкості, стійкості до ерозії, захисних властивостей і хімічної стійкості ресурсу календаря. Тому необхідно підібрати покриття для нанесення його на поверхні тертя деталей, яке може не тільки підвищити зносостійкість нових деталей, а й використовуватись під час реставраційних процесів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60732
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лукьяненко_original_14072023_083535.pdfКваліфікаційна робота4.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.