Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60719
Title: Methods and means of the aircraft maximum take-off mass of 20-25 tons hydraulic system operational reliability maintaining"
Other Titles: Методи та засоби підтримання експлуатаційної надійності гідравлічної системи повітряного судна злітною масою 20-25 тон
Authors: Al-Rubaye, Hussein A. A
Аль-Рубайє, Хуссейн А. А.
Keywords: qualification work
кваліфікаційна робота
дипломна робота
надійність
hydraulic system
system operational
reliability maintaining"
reliability maintaining
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: For actuating aircraft control system and motor, and other systems and units for aircraft use various forms of energy with considerable power consumer. Depending on the type of energy used are hydraulic, gas and electric. Each grid has specific properties and has certain advantages. On modern airplanes is important hydraulic system, the rapid development and a sharp increase in capacity that is due to the extensive use of hydraulic actuators control surfaces. The hydraulic system provides aircraft management systems and mechanisms that determine the safety of the flight. Reliability, survivability and durability achieved perfection hydraulic design units, multiple redundancy, as a source of energy and hydraulic drives, automation control, monitoring and operation information of the crew. The use of hydraulic actuators on the aircraft due to the relatively small weight and size, great speed and low inertia of the actuator (unlike electric motors). Weight and dimensions of the hydraulic unit is approximately 10-20 percent of the weight and dimensions of the electrical machine of this appointment and the same capacity. Hydraulic systems can develop a significant effort for a large speed, provide a simple fixation of the intermediate positions of the actuators. Hydraulic systems are used to control the stabilizer and rudder, for cleaning and landing gear, landing mechanization and other consumers. The disadvantages of the hydraulic system may include a relatively small mass units, pipelines, and the working fluid, the dependence of the units on the ambient temperature. Damage to components and piping associated with the loss of integrity can result in the release of fluid from the hydraulic system, which will lead to failure hydro system.
Для приведення в дію системи управління літаком і двигуном, а також інших систем і агрегатів літака використовують різні види енергії зі значним енергоспоживанням. Залежно від виду використовуваної енергії бувають гідравлічні, газові та електричні. Кожна сітка має певні властивості та має певні переваги. На сучасних літаках важливе значення має гідравлічна система, швидкий розвиток і різке збільшення потужності якої пов'язано з широким використанням гідроприводів рулів. Гідравлічна система забезпечує управління літаком системами і механізмами, що визначають безпеку польоту. Надійність, живучість і довговічність досягаються досконалістю конструкції гідравлічних агрегатів, множинним резервуванням, як джерела енергії і гідроприводів, засобами автоматизації управління, контролю та оперативної інформації екіпажу. Застосування гідроприводів на літальних апаратах обумовлено відносно невеликою масою і габаритами, великою швидкістю і малою інерційністю приводу (на відміну від електродвигунів). Маса і розміри гідроагрегату становлять приблизно 10-20 відсотків маси і розмірів електричної машини даного призначення і такої ж потужності. Гідравлічні системи можуть розвивати значне зусилля для великої швидкості, забезпечують просту фіксацію проміжних положень приводів. Гідравлічні системи використовуються для керування стабілізатором і кермом напряму, для очищення і шасі, засобів механізації десантування та інших споживачів. До недоліків гідросистеми можна віднести порівняно невелику масу агрегатів, трубопроводів і робочої рідини, залежність агрегатів від температури навколишнього середовища. Пошкодження компонентів і трубопроводів, пов'язане з втратою цілісності, може призвести до викиду рідини з гідравлічної системи, що призведе до виходу з ладу гідросистеми.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60719
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master_Hussein_Ali_A_-_2021-12-04_original_14072023_083529.pdfКваліфікаційна робота2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.