Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60665
Назва: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Екологічна безпека»
Інші назви: Educational and methodological complex on the subject "Environmental safety"
Автори: Радомська, Маргарита Мировславівна
Фролов, Валерій Федорович
Radomska, Marharyta Myroslavivna
Frolov, Valeriy Fedorovych
Ключові слова: екологічна безпека
екологічна криза
система екологічної безпеки
управління екологічною безпекою
екологічна стратегія людства
ecological safety
ecological crisis
ecological safety system
ecological safety management
ecological strategy of humanity
Дата публікації: 2021
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі природничих наук. Дисципліна «Екологічна безпека» є складовим елементом фундаментальної підготовки в сфері екології та охорони навколишнього середовища. Вона забезпечує визначення динамічного стану процесів у системі «суспільство-навколишнє середовища», що забезпечують її збалансований розвиток в умовах захищеності від реальних і потенційних, природних і антропогенних впливів на цю систему. Метою навчальної дисципліни «Екологічна безпека» є формування знань щодо екологічної безпеки на основі чіткого розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки і управління безпекою. Набуття практичних вмінь і навичок із забезпечення екологічної безпеки. Завданнями навчальної дисципліни є: - вивчення стану досліджень щодо основних проблем екологічної безпеки на різних її ієрархічних рівнях; - здійснення всебічного та досконалого аналізу умов формування, розвитку та проявів екологічної небезпеки як визначальної передумови ефективного управління екологічною безпекою; - вивчення законодавчої нормативно-правової бази в галузі екологічної безпеки, аналіз міжнародних аспектів забезпечення екологічної безпеки; - формування рішень та розробка практичних заходів з управління екологічною безпекою, у т.ч. на регіональному рівні.
This academic subject is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of natural sciences. The discipline "Environmental safety" is an integral element of fundamental training in the field of ecology and environmental protection. It ensures the determination of the dynamic state of processes in the "society-environment" system, which ensure its balanced development in conditions of protection from real and potential, natural and anthropogenic influences on this system. The goal of the academic subject "Environmental safety" is the formation of knowledge about environmental safety based on a clear understanding of the basic laws of environmental hazard formation and safety management. Acquiring practical skills and abilities to ensure environmental safety. The tasks of the academic subject are: - studying the state of research on the main problems of environmental safety at its various hierarchical levels; - carrying out a comprehensive and perfect analysis of the conditions for the formation, development and manifestations of environmental hazards as a determining prerequisite for effective environmental safety management; - study of the legislative framework in the field of environmental safety, analysis of international aspects of ensuring environmental safety; - formation of decisions and development of practical measures for environmental safety management, including at the regional level.
Опис: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Екологічна безпека" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60665
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри екологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.