Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60568
Название: Проблеми та пріоритети економічної інтеграції транспортних систем України та ЄС
Другие названия: Problems and priorities of the economic integration of transport systems of Ukraine and the EU
Авторы: Паливода, Олена Михайлівна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Зарубінська, Ірина Борисівна
Гращенко, Ірина Семенівна
Литвиненко, Лариса Леонідівна
Савченко, Лідія Володимирівна
Семірягіна, Мирослава Миколаївна
Овсак, Оксана Павлівна
Садловська, Ірина Борисівна
Бугайко, Дмитро Олександрович
Новак, Валентина Олексіївна
Разумова, Катерина Миколаївна
Коваленко, Юлія Олександрівна
Palyvoda, Olena Mykhaylivna
Kyrylenko, Oksana Mykolayivna
Zarubinsʹka, Iryna Borysivna
Hrashchenko, Iryna Semenivna
Lytvynenko, Larysa Leonidivna
Savchenko, Lidiya Volodymyrivna
Semiryahina, Myroslava Mykolayivna
Ovsak, Oksana Pavlivna
Sadlovsʹka, Iryna Borysivna
Buhayko, Dmytro Oleksandrovych
Novak, Valentyna Oleksiyivna
Razumova, Kateryna Mykolayivna
Kovalenko, Yuliya Oleksandrivna
Ключевые слова: економіка
інтеграція
транспорт
система
economy
integration
transport
system
Дата публикации: 24-мая-2023
Издательство: Видавничий дім «Кондор»
Библиографическое описание: Паливода О.М., Кириленко О. М. Зарубінська І.Б., Гращенко І.С., Литвиненко Л. Л., Савченко Л.В., Семірягіна М.О., Овсак О.П., Садловська І.Б. Бугайко Д. О. Новак В.О. Разумова К. М. Коваленко Ю. О. Проблеми та пріоритети економічної інтеграції транспортних систем України та ЄС / колективна монографія. - К. Видавничий дім «Кондор» -2023. - 279 с.
Краткий осмотр (реферат): У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти розвитку транспорту України в контексті європейської інтеграції. На основі вивчення та узагальнення стандартів, цінностей та досвіду країн ЄС в розвитку транспорту та логістики авторами розроблено наукові підходи до їх імплементації в українську практику. Представлено пропозиції, які спрямовані на розвиток інституційного середовища, вдосконалення управлінських механізмів та усунення бар’єрів на шляху економічної інтеграції транспортних систем України та ЄС. Монографія буде корисною для науковців, підприємців, спеціалістів з державного управління та адміністрування, викладачів, студентів економічних спеціальностей та інших зацікавлених осіб.
The monograph examines theoretical and practical aspects of development transport of Ukraine in the context of European integration. Based on study and generalization of standards, values and experience of EU countries in the development of transport and logistics, the authors developed scientific approaches to their implementation in Ukrainian practice. Presented proposals aimed at the development of the institutional environment, improvement of management mechanisms and elimination of barriers to the path of economic integration of transport systems of Ukraine and the EU. The monograph will be useful for scientists, entrepreneurs, and specialists from public administration and administration, teachers, students economic specialties and other interested persons.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60568
ISBN: 978-617-8244-50-7
Располагается в коллекциях:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Проблеми та пріоритети економічної інтеграції.pdf4.88 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.