Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60514
Title: Освітньо-професійна програма "Проєктування та будівництво аеродромів" (192)
Authors: Талах, С. М.
Дубик, О. М.
Родченко, О. В.
Казбан, М. Б.
Keywords: аеродром
проєктування
будівництво
планування
цивільна інженерія
бакалавр
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Ціль навчання - формування комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач та вирішення практичних питань у сфері будівництва та цивільної інженерії у здобувачів вищої освіти, які здатні вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інженерного характеру під час проєктування, будівництва та експлуатації аеродромів та володіють знаннями й уміннями проєктування, будівництва та експлуатації аеродромів, інженерних систем та технологічних процесів, методами організації виробничих процесів та фундаментальних і загальноінженерних досліджень, задля конкурентоспроможності на глобальному ринку праці у авіаційній галузі, інших галузях, що дозволить зробити гідний внесок у розвиток суспільства на національному та міжнародному рівнях через генерацію нових знань та інноваційних ідей шляхом інтеграції та інтернаціоналізації освіти, досліджень та практики.
Description: Освітньо-професійна програма "Автомобільні дороги і аеродроми" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 Архітектура та будівництво.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60514
Appears in Collections:Бакалавр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192-opp-bak-iat-pea-2023.pdfосвітньо-професійна програма1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.