Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60472
Title: Освітньо-професійна програма "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
Authors: Сидорчук, Людмила Андріївна
Сліпухіна, Ірина Андріївна
Толочко, Світлана Вікторівна
Осипчук, Тетяна Олександрівна
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Професійна підготовка сучасних фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті передбачає набуття здобувачами освіти якісних знань, умінь та навичок не лише в галузі комп’ютерної техніки, хмарних сервісів, мобільних та Web-технологій, але й уміння застосовувати ІКТ у своїй професійній діяльності, у процесі проектування й адміністрування інформаційних освітніх систем, створення електронного інформаційно-освітнього середовища закладу освіти, управлінні ІТ- інфраструктурою освітньої установи, організації спільних телекомунікаційних проектів, впровадженні технологій дистанційного та змішаного навчання, STEM- освіти, у процесі електронної комунікації в інформаційному середовищі з дотриманням етичних норм, принципів толерантності, діалогу і співробітництва для здійснення ефективної командної роботи.
Description: Освітньо-професійна програма «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка», освітня кваліфікація: Магістр освітніх, педагогічних наук
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60472
Appears in Collections:Освітньо-професійні програми кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОПП 011 М ІКТ в освіті_2021.pdfОсвітньо-професійна програма1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.