Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60471
Title: Освітньо-професійна програма "Управління інноваційною діяльністю"
Authors: Сидорчук, Людмила Андріївна
Панасюк, Ірина Петрівна
Фендьо, Олена Миколаївна
Дяченко, Олег Миколайович
Румянцев, Артем Владиславович
Шпильова, Валентина Миколаївна
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В освітньо-професійній прогамі визначені програмні компетентності виходячи із особливостеей управління інноваційною діяльністю. Вони розподілені на загальні та фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у подільшій професійній діяльності майбутніх фахівців.
Description: Освітньо-професійна програма «Управління інноваційною діяльністю» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування, освітня кваліфікація: Магістр менеджменту
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60471
Appears in Collections:Освітньо-професійні програми кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОПП ННІНО 073.3 (3).pdfОсвітньо-професійна програма1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.