Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60399
Title: Особливості проведення корекції інтернет-залежності у підлітків з різними акцентуаціями характеру
Authors: Загребельна, Оксана Петрівна
Keywords: дипломна робота
адиктивна поведінка
акцентуації характеру
корекція
профілактика
підлітки
інтернет-залежність
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Мангер Н. П. Особливості проведення корекції інтернет-залежності у підлітків з різними акцентуаціями характеру– Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 91 с.
Abstract: На основі дослідження індивідуально-психологічних особливостей підлітків із різними акцентуаціями характеру визначено їх схильність до Інтернет-залежності. Одержані результати дають змогу розширити уявлення про особливості формування та динаміку розвитку Інтернет-залежності. Психіка і свідомість у підлітковому віці розвиваються в умові постійно наростаючого інформаційного потоку, як наслідок, зростає неконтрольоване і необмежене використання Інтернету. Це призводить до порушення комунікативних навичок, недосипання, зниження пізнавальної мотивації, що супроводжується негативними змінами в поведінці особистості, має значний вплив на фізичне і психічне здоров'я. Зрештою, усе це призводить до виникнення адиктивної поведінки, депресивних станів, соціальної ізоляції.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія екстремальних і кризових ситуацій». Керівник проекту: кандидат психологічних наук, доцент Сечейко Олена Віталіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60399
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота_Загребельна О.П..pdfДипломна робота1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.