Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60388
Title: Особливості кризи середини життя у жінок
Authors: Мангер, Наталія Петрівна
Keywords: дипломна робота
симптоми кризи
життєві кризи
причини кризи
кризи психічного розвитку
криза середини життя
криза
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Мангер Н. П. Особливості кризи середини життя у жінок – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 84 с.
Abstract: Представлені теоретичні напрацювання різних науковців щодо дослідження аспектів проблеми психологічного феномену «криза середини життя». Зазначені дані та їх аналіз за результатами проведеного емпіричного дослідження, проведеного он-лайн, відповіді збирались через Google форму. У дослідженні взяли участь 52 жінки віком від 23 до 60 років та заповнили Анкету щодо визначення рівня задоволеністю життям у жінок, з них 45 жінок пройшли Опитувальник сенсожиттєвої кризи К. В. Карпінського, 46 жінок заповнили опитувальник PHQ-9 та 44 пройшли опитування за GAD-7. В останньому розділі дипломної роботи - рекомендації жінкам щодо формування кризостійкості та за результатами роботи зроблено висновки.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія екстремальних і кризових ситуацій». Керівник проекту: кандидат медичних наук, доцент Сергій Іванович Вишніченко
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60388
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота_Мангер Н. П..pdfДипломна робота1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.