Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60371
Title: Оцінка кредитних ризиків банківської установи та шляхи їх зниження в умовах воєнного стану
Authors: Пєтух, Анастасія Сергіївна
Keywords: оцінка
кредитні ризики
банківська установа
шляхи
знищення
умови
воєнний стан
дипломна робота
Issue Date: 22-Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Пєтух А.С. Оцінка кредитних ризиків банківської установи та шляхи їх зниження в умовах воєнного стану– Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 76 с.
Abstract: Повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до ускладнення проблем функціонування банківського сектору. Проте йому вдалося протистояти викликам війни і введення воєнного стану, оскільки БУ роблять безперебійно, є ліквідними та продовжують видавати кредити клієнтам – ФО і ЮО. До надзвичайної ситуації, пов’язаної з війною, БУ підійшли зі значним запасом капіталу та ліквідності відповідно до заздалегідь розроблених планів діяльності в умовах кризових обставин. Незважаючи на скорочення ВВП України більш як на третину з початку лютого 2022 року і перевищення цільового рівня інфляції у рази БУлишаються операційно стійкими та ефективними. Жорсткі обмеження на валютні операції транскордонного характеру, фіксація обмінного курсу гривні станом на 24.02.2022 дозволила уникнути її неконтрольованої девальвації.Балансування валютного ринку НБУ досягається значними інтервенціями з продажу іноземної валюти, велика величина дефіциту бюджету покривається значною мірою прямим викупу НБУ ОВДП у МФУ. Банківське кредитування під час війни має свої особливості, пов’язані зі зниженням апетиту БУ до ризику, послабленням кредитного попиту населення, збільшенням потреби у фінансуванні СГД окремих видів економічної діяльності, зокрема аграрного сектора економіки. Для підтримки вітчизняних СГД уряд України розширив програми державної підтримки їх Банківського кредитування, здешевлення кредитів МСБ. Макроекономічна невизначеність, тенденції до погіршення фінансового стану позичальників в умовах масового кредитування бізнесу за рахунок програм державної підтримки призводить до розподілення ризиків між БУ та державою.Кредитний ризик в умовах воєнного стану залишається ключовим з усіх властивих БУ ризиків, а його реалізація становить найбільшу загрозу для Банківського сектору. БУ визнають вже понесені та очікувані кредитні збитки, через які Банківська система України у 2022 році вперше за п’ять попередніх 7років стала збитковою через різке збільшення відрахувань до резервів на можливі втрати за активними операціями. Проте висока операційна прибутковість БУ зберігається попри недостатню консервативність поточних оцінок їх очікуваних втрат. НБУ прогнозують втрату мінімум 20% кредитного портфеля БУ через війну та соціально-економічну кризу, що матиме значний негативний вплив на достатність її капіталу. З огляду на необхідність порятунку ситуації НБУ проводить політику тимчасового регуляторних послаблень у частині не застосування заходів впливу за порушення вимог до капіталу або ліквідності БУ.Щоб оцінки максимального рівня втрат від кредитного ризику БУ, який може компенсуватися поточним запасом капіталу, НБУ здійснив реверсивне стрес-тестування, результати якого свідчать про можливість втрати ТОР-20 БУ до 25% кредитного портфеля за умови збереження додатної величиниосновного капіталу. Проте попри зазначений невтішний прогноз очікується, шо вони залишатимуться операційно прибутковими, що створить передумови для подальшого відновлення капіталу цих БУ.В умовах воєнного стану проблема управління кредитами Банківських установ та їх клієнтів набуває особливої гостроти з огляду на руйнування майна через військові дії та обстріли, втрату контролю на тимчасово окупованих територіях тощо. Погіршення фінансового стану Банківських установ є результатом зниження якості активів та їх знецінення, що призводить до зменшення надходжень, а в поєднанні з формуванням додаткових резервів – до виникнення збитковості. Банк в проблемному стані може відновити свою кредитну активність на до-кризовому рівні, але йому дуже складно залучити ресурси в інвесторів (існуючих та нових акціонерів), якщо не переконає їх у перспективі виходу з кризи. Обтяження у формі проблемних активів, в основному кредитів та вкладень в цінні папери, не дозволяє БУ повернутися до нормальної роботи. Вихід може бути лише через санацію активів різними шляхами. В умовах системної кризи банки не можуть подолати цю проблему без допомоги ззовні: в одному випадку – з боку материнської компанії, в іншому – з боку держави. Наявність високого рівня проблемних Банківських кредитів, значний індекс кредитного стресу в умовах воєнного стану створює системний ризик, що загрожує нормальному функціонуванню Банківської системи, і вимагає розробки превентивних і санаційних заходів, проведення їх реструктуризації, що обумовлює актуальність теми кваліфікаційної роботи.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань:07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит». Керівник проекту: доктор економічних наук Оксана Ярошевська
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60371
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пєтух А.С._2023.pdfДипломна робота4.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.