Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60296
Title: Картографування змін земельного покриву та землекористувань з використанням даних дистанційного зондування Землі
Authors: Грабовецький, Олександр Олександрович
Keywords: дипломна робота
картографування
земельний покрив
землекористування
дистанційне зондування Землі
геоінформаційні системи
Херсонська область
Issue Date: Jul-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Грабовецький О.О. Картографування змін земельного покриву та землекористувань з використанням даних дистанційного зондування Землі. - Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". - Київ: Національний авіаційний університет, 2023. - 68 с.
Abstract: Діяльність людини є основним джерелом модифікації поверхні Землі. Земля використовується для виробництва їжі, енергетичної експлуатації та потреб міського розвитку. Таким чином, антропогенні дії змінюють біофізичні атрибути поверхні землі, зокрема, перетворення природних екосистем для сільськогосподарського використання можна вважати однією з основних модифікацій існуючих екосистем. Карти використання землі та покриву землі можуть підтримувати наше розуміння людських та екологічних систем. Крім того, вони є важливими даними для екологічного моделювання та управління водними ресурсами. Актуальність дипломної роботи полягає в тому, що земельні ресурси є одними з найважливіших природних ресурсів для людства, тому необхідно моніторити та аналізувати зміни в землекористуванні та земельному покриві для планування територіального розвитку, забезпечення сталого розвитку та збереження біорізноманіття. Дистанційне зондування землі дозволяє отримувати велику кількість даних про земельний покрив та землекористування, що створює потенціал для розробки цифрових методів навчання для картографування змін в цих параметрах. Це може допомогти в удосконаленні рішень щодо збереження земельних ресурсів та забезпеченні сталого розвитку, зменшенні впливу людської діяльності на природне середовище, зміцненні економічної стійкості територій та забезпечити швидкий та точний аналіз великих обсягів даних. Тому, дослідження в галузі картографування змін земельного покриву та землекористування з використанням цифрових методів навчання є важливим напрямком в сучасній геоінформатиці та землекористуванні.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Керівник роботи: к.т.н., дοцент Гебрин-Байди Лілія Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60296
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФНСА_2023_193_Грабовецький О.О..pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.