Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60281
Title: Соціальний інтелект як чинник кроскультурної адаптивності бортпровідників
Authors: Радченко, Яна Володимирівна
Keywords: дипломна робота
бортпровідники
адаптивність
самосвідомість
соціальний інтелект
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Радченко Я. В. Соціальний інтелект як чинник кроскультурної адаптивності бортпровідників – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 86 с.
Abstract: Соціальний інтелект бортпровідників є доволі складною сферою дослідження через велику кількість об’єктивних та суб’єктивних чинників, що впливають на них. Експертиза працездатності бортпровідників доволі важка, тому що через перенавантаження та постійні соціальні зв’язки може відбуватися втрата єдності психічних процесів. В результаті математичної обробки даних вийшов певний усереднений профіль соціального інтелекту. Було виявлено що у бортпровідників розвивається здатність до розшифровки невербальної експресії та розуміння логіки розвитку міжособистісних комунікацій, що прямо підтверджено нашими даними
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія екстремальних і кризових ситуацій». Керівник проекту: кандидат психологічних наук, доцент Сечейко Олена Віталіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60281
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота_Радченко Я. В..pdfДипломна робота909.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.