Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59932
Title: Disposal and recycling electric aircraft and its equipment
Other Titles: Утилізація та переробка електричних літальних апаратів та їх обладнання
Authors: Turabi, Ali
Турабі, Алі
Keywords: electric aircraft
aircraft equipment
recycling
disposal
lithium-ion battery
electrification
електричний літальний апарат
обладнання повітряних суден
переробка
утилізація
літій-іонний акумулятор
електрифікація
дипломна робота
Issue Date: Nov-2022
Publisher: National Aviation University
Citation: Turabi A. Disposal and recycling electric aircraft and its equipment. - Master thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2022. - 98 p.
Abstract: This master degree thesis is aimed to form the concept of effective utilization and recycling of electric aircrafts and their equipment. In the work was performed the analysis and search for promising ways to recycle components of electric aircraft and their equipment using modern technologies and regulatory foundations for the recycling of decommissioned aircraft by the manufacturer; the analysis of existing methods, as well as the possibilities of introducing the latest and promising technologies for the processing of electric aircraft and their equipment in the future. The thesis uses existing research works on the processing of metals, composites, batteries and aircraft structures. It is proposed a new concept of recycling and recycling of electric aircraft and their equipment based on advanced methods and the integration of the proposed processes into the legislative framework, which will significantly reduce the time of transition to a new model of recycling, and will have a positive impact on the environment. The materials of the master's diploma can be used in the aviation industry and in the educational process for students of engineering specialties, as well as in the field of processing and recycling of used electric aircraft and their equipment.
Дана робота має на меті сформувати концепцію ефективної утилізації та переробки електричних літальних апаратів та їх обладнання. В роботі було проведено аналіз та пошук перспективних способів переробки компонентів електричних літальних апаратів та їх обладнання використовуючи сучасні технології та правові основи переробки списаних літаків виробником; аналіз існуючих методів, а також можливостей впровадження новітніх та перспективних технологій переробки електричних літальних апаратів та їх обладнання в майбутньому. У роботі використовуються наявні науково-дослідні роботи з переробки металів, композитів, елементи живлення та авіаційних конструкцій. Було запропоновано нову концепцію утилізації та переробки електричних літальних апаратів та їх обладнання на основі перспективних методів та інтеграція запропонованих процесів у законодавчу базу, що дозволить істотно скоротити час переходу на нову модель переробки, та матиме позитивний вплив на екологію. Матеріали роботи можуть бути використані в авіаційній промисловості та в навчальному процесі для студентів інженерних спеціальностей, а також у сфері переробки та утилізації вживаних електричних літальних апаратів та їх обладнання.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Закієв Вадим Ісламович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59932
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2022_134_TorabiAli.pdfMaster thesis2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.