Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59915
Title: Багатопрофільний реабілітаційний центр для військових в м. Рівне
Authors: Дорошок, Михайло Анатолійович
Keywords: кваліфікаційна робота
бакалавр
будівництво та цивільна інженерія
енергозбереження
огороджувальні конструкції
теплоізоляційний матеріал
фасадні системи
енергоефективність світлопрозорих конструкцій
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дорошок М.А.Багатопрофільний реабілітаційний центр для військових в м. Рівне. - Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" ОПП Промислове і цивільне будівництво. - Київ: Національний авіаційний університет, 2023. - 115 с.
Abstract: У світовій практиці будівництва сучасних будівель зі скла, як основного будівельного матеріалу світлопрозорих огороджень, приділяється все більше уваги. У всьому світі з'являються легкі, надзвичайних форм і пропорцій будівлі, як діаманти, сяючі гранями вдень і зсередини в темний час доби. Перед дизайнерами та будівельниками, і індивідуальними забудовниками постають одні і ті ж питання: Як зробити такий будинок теплим? Як зменшити тепловтрати? Як знизити експлуатаційні витрати на обігрів або кондиціювання? Вирішення проблеми енергозбереження можливо тільки за допомогою застосування системних, комплексних заходів. Особливу роль в енергобалансі будівлі грають світлопрозорі конструкції. Рівень їх теплозахисту поступається теплозахисту стінових конструкцій будівель. На світлові отвори припадає більше 40% всіх тепловтрат будівлі. Багато фахівців продовжують сперечатися про теплопровідності матеріалів, що обрамляють світлопрозору конструкцію, забуваючи про те, що це становить лише трохи більше 6% від всієї площі. Так як же зберегти тепло в майже 94% площі вікна, що залишилися?
n the global practice of construction of modern buildings made of glass, as the main construction material of translucent fences, more and more attention is paid. Light, extraordinary shapes and proportions of buildings appear all over the world, like diamonds, shining from the edges during the day and from the inside during the dark time of the day. Designers and builders, and individual developers face the same questions: How to make such a house warm? How to reduce heat loss? How to reduce operating costs for heating or air conditioning? Solving the problem of energy saving is possible only through the use of systematic, comprehensive measures. Translucent structures play a special role in the energy balance of the building. The level of their heat protection is inferior to the heat protection of wall structures of buildings. Skylights account for more than 40% of all heat losses in the building. Many experts continue to argue about the thermal conductivity of the materials framing the transparent structure, forgetting that it is only a little more than 6% of the entire area. So how to keep warm in almost 94% of the remaining window area?
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: д.т.н., професор Лапенко Олександр Іванович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59915
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дорошок.pdfПояснювальна записка1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.