Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59619
Title: Принцип верховенства права в актах ООН
Authors: Рєпіна, Є.Ю.
Keywords: принципи верховенства права
системи ООН
акти ООН
міжнародне право
Issue Date: 18-May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рєпіна Є.Ю. Принцип верховенства права в актах ООН // Матеріали VІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 18 травня 2023 р.] – Cт. 177-179;
Abstract: Сьогодні розвиток міжнародних відносин публічного характеру ґрунтується на внутрішній та зовнішній політиці держав, спираючись на принцип верховенства права. Принцип верховенства права не виник раптово та не є надбанням сучасного світу, оскільки зміст та сенс явища вивчався, аналізувався та обговорювався протягом багатьох століть. ООН відіграє найважливішу роль сприяння державам-членам у забезпечення верховенства права. Основні функції щодо координації діяльності установ системи ООН у сфері верховенства права виконує Координаційно консультативна група з питань верховенства права, очолювана Заступником Генерального секретаря за підтримки Підрозділів з питань верховенства права.
Description: 1. Brian Z. Tamanaha. On the Rule of Law: History, Politics and Theory (2004), chap. 1, 196 p. URL: https://www.cambridge.org/core/books/on-the-rule-of-law/ A22B686FAAED3D4ACA202BEF5FC760EB (дата звернення: 02.02.2023). 2. Second Annual Report on strengthening and coordinating United Nations rule of law activities: Report of the Secretary-General (A/65/318). URL: http://daccess dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/491/01/PDF/N1049101.pdf. (дата звернення: 02.02.2023). 3. Резолюція, прийнята Генеральною асамблеєю з доповіді Шостого комітету (A/65/473), Верховенство права на національному та міжнародному рівнях (A/RES/65/32). URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/ GEN/ N10/514/48/PDF/N1051448.pdf (дата звернення: 02.02.2023). 4. Annual Report on strengthening and coordinating United Nations rule of law activities: Report of the Secretary-General (A/66/33). URL: http://www.unrol.org/ files/A_66_133rus.pdf (дата звернення: 02.02.2023). 5. Декларація наради на високому рівні Генеральної Асамблеї з питань верховенства права на національному та міжнародному рівнях (резолюція 67/1 Генеральної Асамблеї від 24 верес. 2012 р.). URL: http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.shtml (дата звернення: 02.02.2023).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59619
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Наукові публікації студентів кафедри конституційного і адміністративного праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.