Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59608
Title: Поняття та види адміністративно-правового статусу громадянина України
Authors: Содолінський, А.В.
Коршак, В.Є.
Keywords: адміністративно-правовий статус
правоздатність
адміністративне право
соціальний статус
Issue Date: 18-May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Содолінський А.В., Коршак В.Є. Поняття та види адміністративно-правового статусу громадянина України // VІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 18 травня 2023 р.] – с.89 – 91.
Abstract: Адміністративно-правовий статус громадянина України є складовою частиною його загального статусу, встановленого Конституцією України, Законом України «Про громадянство України» та іншими законодавчими актами України. Громадяни України рівні перед законом незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду й характеру занять, місця проживання та інших ознак
Description: 1. Адміністративне право України (загальна частина): навч. посіб. / О. Остапенко, М. Ковалів, С. Єсімов, Л. Гулак., Н. Отчак, Л. Остапенко. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019. 504 с. 2. Скакун О. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 381 с. 3. Шаптала Н., Задорожня Г. Конституційне право України: навч. посіб. Дніпропетровськ: ЛізуновПрес, 2012. 472 с. 4. Гусар О. Адміністративно-правовий статус персоналу державного управління. Адміністративне право і процес. 2013. № 2(4). С. 116–123. 5. Білоус-Осінь Т. Структура адміністративно-правового статусу громадянина. Національний університет «Одеська юридична академія». С. 25- 29. URL: http://surl.li/ggqlu. (дата звернення: 12.03.2023). 6. Адміністративно-правовий статус громадянина. URL: http://surl.li/fkvrw (дата звернення: 20.03.2023). 7. Адміністративне право України / за ред. Ю. Бахраха. Харків: Право, 2004. 112 с. 8. Мего-Інфо – Юридичний портал № 1. Адміністративно-правовий статус громадянина. URL: http://surl.li/fkvrw (дата звернення: 20.03.2023).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59608
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
содолінський, коршак.pdf246.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.