Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59607
Title: Загальна характеристика юридичних складів злочинів, передбачених у диспозиціях ст. 180 КК України
Authors: Ковтун, О.І.
Keywords: право людини на свободу віросповідання
здійснення релігійного обряду
релігійний обряд
кримінальне право
Issue Date: 18-May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ковтун О.І. Загальна характеристика юридичних складів злочинів, передбачених у диспозиціях ст. 180 КК України // VІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 18 травня 2023 р.] – Ст. 198-200
Abstract: Однією із норм, які на рівні КК України [1] захищають право людини на свободу віросповідання є норма, передбачена ст. 180 «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду». Так, у ч. 1 ст. 180 КК України «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду» передбачена кримінальна відповідальність за незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд, а в ч. 2 цієї статті передбачена кримінальна відповідальність за примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду. Очевидно, що назва статті не охоплює склад злочину, який передбачений у диспозиції ч. 2 цієї статті.
Description: 1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341- III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 23.04.2023). 2. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квіт. 2001 р. № 987-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (дата звернення: 23.04.2023).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59607
ISBN: 978-966-310-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5 Ковтун О.І..pdfТези305.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.