Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59606
Title: Забезпечення захисту професійної діяльності медичного працівника: аналіз доцільності криміналізації відповідальності за правопорушення проти життя та здоров’я
Authors: Батраченко, Т.С.
Keywords: суспільство і держава
поліпшення умов праці
правопорушення
кримінальне законодавство
Issue Date: 18-May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Батраченко Т.С.Забезпечення захисту професійної діяльності медичного працівника: аналіз доцільності криміналізації відповідальності за правопорушення проти життя та здоров’я // VІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 18 травня 2023 р.] – Ст. 190-193
Abstract: Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя. Відповідальність за вчинення правопорушення є одним із важливих питань, які розглядає теорія права. Дотримуючись точки зору, що юридична відповідальність - це застосування заходів державного примусу до особи, яка вчинила правопорушення, слід зауважити, що цей підхід застосовується і до галузі, яка розглядається, - а саме охорони здоров’я громадян. Крім того, забезпечення захисту професійної діяльності медичних працівників є надзвичайно актуальною темою на теперішній час, особливо в сучасних умовах на тлі повномасштабного вторгнення на територію України.
Description: 1. Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print 2. Безпека медперсоналу: юридичні аспекти самозахисту. URL: https://www.medsprava.com.ua/article/149-bezpeka-medpersonalu-yuridichn-aspekti 3. Austrian Parliament (2019), National Council Passes Law on Better Protection for Medical Staff [online]. Available at: https://www.parlament.gv.at/ PAKT/PR/JAHR_2019/PK0532/index.shtml 4. German Criminal Code (1998), Section 114 [online]. Available at: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0385
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59606
ISBN: 978-966-310-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2 Батраченко Т.С.pdfТези252.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.