Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59497
Title: Зв'язок між рівнем міжкультурних компетенцій та соціокультурною інтеграцією біженців.
Authors: Манойло, Катерина Андріївна
Keywords: кваліфікаційна робота
соціокультурна інтеграція
міжкультурні компетенції
біженці
дискримінація
толерантність
соціальна рівність
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Інтеграція - це кінцевий результат динамічного та багатогранного двостороннього процесу з трьома взаємопов’язаними вимірами: правовим, економічним та соціально-культурним. Соціокультурна інтеграція визначається як процес створення стабільного, безпечного, справедливого суспільства, заснованого на принципах соціальної інклюзії та захист прав людини, боротьба з дискримінацією, толерантність, соціальна рівність, згуртованість та солідарність. Міжкультурна компетентність є одним із можливих важелів соціокультурної інтеграції. Міжкультурні компетенції включають у себе знання про міжкультурні відмінності, навички ефективної взаємодії та реальне ставлення людини до представників інших культур. Навчання міжкультурним компетенціям часто проводиться для людей, які їдуть працювати або навчатися закордоном, вважаючи, що це допоможе людям швидше адаптуватися до нового середовище.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія екстремальних і кризових ситуацій». Керівник диплому: професор кафедри, к.психол.н., доцент Петренко Олександр Віталійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59497
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Манойло_К. А..pdfДипломна робота1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.