Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШульгіна, Валентина Іванівна-
dc.contributor.authorShulgina, Valentyna-
dc.date.accessioned2023-05-18T05:33:06Z-
dc.date.available2023-05-18T05:33:06Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationШульгіна В.І. Інформаційний аспект медіалінгвістики // Матеріали ХV міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2021». –К.: НАУ, 2021. с.26.6 – 26.11uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59482-
dc.descriptionСписок літератури. 1. Куликовский В.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов. М.: Высшая школа, 1987. – 248с. 2. Кулешов С.Г. Вступ до інформатики: Навч. посіб. для студ. ф-ту бібл.- інформ. систем/ Київ. держ. ін-т культури. К., 1993. – С. 18-193. Шевцова-Водка Г.М. Документознавство: Навч. посіб. К.: Знання, 2007. – 398с. – (Вища освіта ХХІ століття). 4. Демьянков В.З. Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая теория// Язык и структуры представления знаний. Сборник научноаналитических обзоров/ Редкол.: Березин Ф.М.(отв.ред), Кубрякова Е.С. (отв.ред.), Лузина Л.Г., Стрельцова Г.Д. М.: ИНИОН РАН, 1992 С.3 9 – 77. 5. Загнітко А.П., Домрачева І.Р. Основи мовленнєвої діяльності(навчальний посібник). – Донецьк, Укр. культурологічний центр, 2001. 56с. 6. Белецкий А.А. Семиотический аспект языковой системы// Структурная и математическая лингвистика. К., 1979. вып. 7. С. 11 – 18. 7. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. К.: АртЕк, 1997. 223с. 8. Энциклопедия кибернетики. Т.1: А Л/ Под ред. Глушкова В.М. – К.:Головна редакція УРЕ, 1973. 583с. 9. Тесля Ю. Несиловое взаимодействие: Монография, К.: Кондор, 2005. 196с. 10. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Изд 2-е. М.: Сов. радио, 1968. – 326с. 11. Амосов Н.М. Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы. К.: Наукова думка, 1983а. 223с. 12. Воробьёв Г.Г. Твоя информационная культура. М.: Мол. гвардия, 1988. 304с. 13. Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. Пособие по курсу общего языкознания. - М.: Высшая школа, 1974. 176с. 14. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. Л.: Афіша,2001. 416с. 15. Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. М.: Радио и связь. 1997. 528с.uk_UA
dc.description.abstractУ статті на основі міждисциплінарного аналізу до інформації пропонується застосування до журналістських матеріалів інформаційного підходу, пов’язаного з взаємодією певних типів мовної інформації.uk_UA
dc.description.abstractThe article, based on an interdisciplinary analysis of information, proposes the application of an informational approach to journalistic materials related to the interaction of certain types of linguistic information.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectінформаціяuk_UA
dc.subjectінформаційна лінгвістикаuk_UA
dc.subjectмедіаконтентuk_UA
dc.subjectформалізація мовних структурuk_UA
dc.subjectструктурування знаньuk_UA
dc.subjectinformationuk_UA
dc.subjectinformational linguisticsuk_UA
dc.subjectmedia contentuk_UA
dc.subjectformalization of language structuresuk_UA
dc.subjectstructuring of knowledgeuk_UA
dc.titleІнформаційний аспект медіалінгвістикиuk_UA
dc.title.alternativeInformation aspect of media linguisticsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc81’42.07uk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шульгіна Авіа 2021.pdfarticle923.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.