Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59480
Title: Просування українських медіа в соціальній мережі «Тікток»
Other Titles: Promotion of ukrainian media in the tiktok social network
Authors: Васьківська, Олена Євгеніївна
Vaskivska, Olena
Keywords: соціальні мережі
тікток
відео
хештег
онлайн-медіа
social networks
tiktok
video
hashtag
online media
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Васьківська О.Є. Просування українських медіа в соціальній мережі «Тікток» // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "АВІА-2023» (18–20 квітня 2023 року). – Київ: ФМВ, 2023. – С. 28.9– 28.12.
Abstract: У досліджені розглянуто роль соціальної мережі «Тікток» та можливості для розповсюдження інформації українських медіа. Схарактеризовано основні властивості тиктоку, що можуть бути використані редакціями ЗМІ. Проаналізовано акаунти у тиктоці українських телевізійних каналів та онлайнових медіа.
The article examines the role of the social network "Tiktok" and the possibilities for information dissemination of Ukrainian media. The main properties of tiktok that can be used by mass media editors are characterized. Tiktok accounts of Ukrainian television channels and online media were analyzed.
Description: Список літератури: 1. Бондаренко С. В., Свідницька І. В. Соціально-комунікативні технології в умовах інформаційно-психологічних війн (на прикладі TikTok) / С. В..Бондаренко, І. В. Свідницька // Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. – Вінниця : ДонНУ імені В.Стуса, 2021. – Вип. 13. Т. 1. – С. 187-192 2. Мудра І. Tiktok як перспективний канал популяризації ЗМІ / І. Мудра // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: журналістика. – 2022. – № 1 (3). – С. 67-73 3. Нановська В. Бан TikTok: наскільки можливий і на що вплине. – Режим доступу: http://surl.li/gfqvw 4. Олайн-медіа, що стали найякіснішими: моніторинг ІМІ. – Режим доступу: https://imi.org.ua/monitorings/onlajn-media-shho-staly-najyakisnishymymonitoryng-imi-i51820 5. Савченко Г. TikTok. Як він підкорює світ і з чого все починалося. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-52576277 6. Digital 2023: global overview report. – Режим доступу: https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59480
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васьківська_Авіа 2023.pdfarticle818.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.