Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59479
Title: Дослідження ефективності роботи магістрального газопроводу в залежності від його продуктивності та зупинки лінійних компресорних станцій
Other Titles: Study of the efficiency of the main gas pipeline depending on its productivity and stoppage of linear compressor stations
Authors: Андріїшин, Михайло Петрович
Капітанчук, Костянтин Іванович
Отрощенко, Володимир Віталійович
Пікуль, Марина Олександрівна
Andriyishyn, Мuhаilo
Kapitanchuk, Kostiantyn
Otroshchenko, Volodymyr
Pikul, Marina
Keywords: природний газ
газопровід
облік природного газу
метод розрахунку
natural gas
gas pipeline
natural gas accounting
calculation method
Issue Date: 18-May-2023
Publisher: Вінницький аграрний університет
Citation: Капітанчук, К.І. Дослідження ефективності роботи магістрального газопроводу в залежності від його продуктивності та зупинки лінійних компресорних станцій / М.П. Андріїшин, К.І. Капітанчук, В.В. Отрощенко, М.О. Пікуль // ХХІІІ Міжнар. наук.-тех. конф. АС ПГП "Промислова гідравліка і пневматика", 15-16 грудня 2022 року, м. Київ.: матеріали конференції. – Вінниця: «ГЛОБУС–ПРЕС». – 2022. – С. 179-181.
Series/Report no.: Загальні питання промислової гідравліки і пневматики, енергозбереження, екології, будівництва та машинобудування;
Abstract: Проведено техніко-економічний аналіз ефективності перекачування газу при різних режимах, в результаті якого встановлено залежність витрат на транспортування газу від параметрів режиму роботи. Наведено приклад розрахунків і побудови моделей для умов транспортування газу газопроводом «Союз»
A study of the efficiency of the main gas pipeline «Soyuz» in different modes with the corresponding daily productivity and the effect of compressor stations shutdowns were conducted. The dependence of specific energy of fuel gas on the energy of transported natural gas at the exit from the main gas pipeline and its productivity was obtained
Description: 1. Про запровадження 5-го пакету санкцій у відношенні РФ у зв’язку зі збройною агресією проти України (офіційний сайт комітету ЄС. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/ 04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/); 2. Про ринок природного газу : Закон України від 09.04.2015 р. № 329-VIII : станом на 19 серп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/329-19#Text 3. Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії : Закон України від 02.11.2021 р. № 1850-IX : станом на 27 лип. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1850-20#Text (дата звернення: 07.10.2022). 4. Нагнітачі природного газу: підручник / М.С. Кулик, К.І. Капітанчук, М.П. Андріїшин. – К.: НАУ, 2022. – 228 с. URL: https: //er.nau.edu.ua/handle/NAU/55906 5. A study of the energy balance of main gas pipeline operating modes on its efficiency / Andriyishyn М Р., Kapitanchuk К. І., Pikul M. O., Otroshchenko V. V. // Engines and Power Installations: Safety in Aviation And Space Technologies: The Seventh World Congress. «Aviation in the XXI-st Century». September 28–30, 2022. – Kyiv.: NAU. – 2022. – v.1. – С. 1.4.21 – 1.4.26. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56621
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59479
ISBN: 547-966-8300-47-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТезисыАСПГП-2023-001-003.pdf264.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.