Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59462
Title: Трансформація міжнародного бізнесу в умовах економіки відновлення
Other Titles: Transformation of international business in conditions of economic recovery
Authors: Білявська, Юлія Вікторівна
Biliavska, Yuliia Viktorivna
Петриченко, Андрій Миколайович
Petrychenko, Andrii Mykolaiovych
Keywords: міжнародний бізнес
топ-менеджмент
глобалізація
економіка відновлення
international business
top management
globalization
recovery economy
Issue Date: 18-Apr-2023
Publisher: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Citation: Білявська Ю.В., Петриченко А.М. Трансформація міжнародного бізнесу в умовах економіки відновлення // Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення : міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 квітня 2023 р. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2023. Т. 2, С. 121–123.
Abstract: Трансформація міжнародного бізнесу є однією з найбільш складних й водночас захоплюючих сфер господарської діяльності підприємств, оскільки перед топ-менеджмент стоять великі виклики щодо організації та управління підприємством в умовах глобалізації та загострення конкурентної боротьби.Крім того, в умовах економіки відновлення, виникає потреба у адаптації бізнес-процесів до змін у економічному середовищі. Необхідно знати, яким чином підвищити конкурентоспроможність підприємства, як ефективно здійснювати прогноз основних тенденцій щодо розвитку ринку, як зменшити ризики та забезпечити сталий прибуток тощо.
The transformation of international business is one of the most complex and at the same time exciting spheres of economic activity of enterprises, as the top management faces great challenges regarding the organization and management of the enterprise in the conditions of globalization and intensifying competition.In addition, in the conditions of economic recovery, there is a need to adapt business processes to changes in the economic environment. It is necessary to know how to increase the competitiveness of the enterprise, how to effectively forecast the main trends in market development, how to reduce risks and ensure stable profit, etc.
Description: 1. Biliavska, Yu., Mykytenko, N., Romat, Ye., & Biliavskyi, V. (2023). Category management: Industry vs trade. Scientific Horizons, 26 (1), 129–150. 2. Білявський В.М., Шуліковська К.В. Основні аспекти формування ефективної кадрової політики сучасних підприємств. Науковий журнал Підприємництво та інновації. 2022. Вип. 25. С. 33–40.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59462
ISBN: 978-966-518-814-8
Appears in Collections:Роботи учасників науково-дослідної школи «Менеджер»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_конференція_2023_Том 2-121-123.pdfТези, подані у видавництвj320.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.