Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59453
Title: Наддністрянські діалектні риси в художній мові І. Керницького
Other Titles: Transnistrian dialect features in the artistic language of I. Kernytskyi
Authors: Стецик, Христина
Stetsyk, Khrystyna
Keywords: наддністрянський діалект
художня мова
мова персонажів
мова автора
Transnistrian dialect
artistic language
character language
author's language
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Стецик Х. Наддністрянські діалектні риси в художній мові І. Керницького // Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23 березня 2023 р. К. : Талком, 2023. — С. 106-108.
Abstract: Творча діяльність І. Керницького – відомого в українській еміграції письменника, фейлетоніста і гумориста, носія наддністрянського говору – припадає на час, коли літературна мова в Західній Україні значною мірою вже була внормована, а говіркові елементи, що раніше входили в неї стихійно, почали сприйматися як такі, що суперечать новоствореній системі літературних норм і за певних умов здатні виконувати стилістичні функції.
The creative activity of I. Kernytskyi – a writer, feuilletonist and humorist known in the Ukrainian emigration, a speaker of the Transnistrian dialect – dates back to a time when the literary language in Western Ukraine had already been standardized to a large extent, and colloquial elements that had previously entered it spontaneously began to be perceived as those that contradict the newly created system of literary norms and under certain conditions are able to perform stylistic functions.
Description: 1. Керницький І. Святоіванські вогні: Оповідання. Львів, 1934. 126 с. 2. Кисілевський К. Мовні особливості наддністрянського гнізда. Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. 169. Нью-Йорк; Париж, 1962. С. 288 – 297. 3. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині ХХ ст. (1900-1941). Торонто: Сучасність, 1987. 295 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59453
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стецик -107-109.pdfтези516.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.