Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59398
Title: Окремі проблеми дискримінації працівників авіакомпаніями-роботодавцями
Authors: С. В., Вишновецька
А. М., Шарко
Keywords: дискримінація працівників
авіакомпанія
протидія дискримінації
дискримінація в трудовому праві
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вишновецька С., Шарко А. Окремі проблеми дискримінації працівників авіакомпаніями-роботодавцями // АВІА-2023 : матеріали ХVI міжнар. науково-техн. конф., м. Київ. - С. 33.27-33.31. URL: https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9344/7856.
Abstract: Публікація присвячена дослідженню проблем дискримінації працівників з боку авіакомпаній-роботодавців. Зокрема, проаналізовано правозастосовну практику США щодо дискримінації стюардес за ознакою статі. Зроблено висновок, що для доведення наявності дискримінації достатньо просто продемонструвати відмінне ставлення, в основі якого лежить захищена ознака і яке не може бути об’єктивно виправдане.
Description: 1. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 р. № 5207–VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 412. 2. Вишновецька С. В. Дискримінація в трудовому праві. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11: Трудове право. Харків: Право, 2018. 776 с. 3. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2005. №52. Ст. 56. 4. Войтенко А. В., Юшко А. М. Гендерна нерівність на українському ринку праці: перевага чи недолік? Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: матеріали ІІ Інтернет-конф. (м. Харків, 29 листоп. 2019 р.). Харків, 2019. С. 155. С. 153–159. 5. Рим О. М. Співвідношення принципів рівності та недискримінації у практиці Суду Європейського Союзу. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 330– 336. 6. Linch D. M. The heavy issue: weight based discrimination in the airline industry. J. of air law a. Commerce. Dallas, 1996. Vol. 62. № 2. P. 201–242.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59398
Appears in Collections:Наукові статті кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вишновецька С.В., Шарко А.М..pdf834.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.