Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59305
Title: Експлуатація газотурбінних установок і компресорів
Authors: Козлов, В.В.
Молодцов, М.Ф.
Поварьонкін, М.Г.
Попов, О.В.
Ратинський, В.В.
Keywords: газотурбінна установка
компресор
експлуатація
енергоменеджмент
технічне обслуговування
діагностика
надійність
регламент
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Експлуатація газотурбінних установок і компресорів: лабораторний практикум / уклад.: В.В. Козлов, М.Ф. Молодцов, М.Г. Поварьонкін та ін. - К.: НАУ, 2017. - 60 с.
Abstract: Лабораторні заняття спрямовані на поглиблення знань студентів у процесі вивчення основних аспектів процесу експлуатації газотурбінних установок. мета лабораторних занять - набуття студентами практичних та дослідницьких навичок, уміння аналізувати та застосовувати здобуті знання для вирішення інженерних завдань. Лабораторні заняття можна проводити на авіаційних двигунах силових установок повітряних суден, або на стендах моторовипробувальних станцій та в лабораторіях науково-навчального центру Національного авіаційного університету.
Description: Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59305
Appears in Collections:Методичні рекомендації до дісциплін кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Експлуатация ГТУ і компресорів.pdf11.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.