Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59286
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШульгіна, Валентина Іванівна-
dc.contributor.authorShulgina, Valentyna-
dc.date.accessioned2023-05-08T07:21:18Z-
dc.date.available2023-05-08T07:21:18Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationШульгіна В. Антропологічні та прагматичні чинники формування інформативності тексту Матеріали Х конгресу «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». – Київ: Національний авіаційний університет, 2022. – С. 6.2.133-6.2.136uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59286-
dc.descriptionСписок літератури. 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Бацевич Ф. С. – К.: ВЦ “Академія”, 2004. – 342 с. 2. Загнітко А. П. Типологічні функції адресата і адресанта у структурі гіпертексту / Загнітко А. П. // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць/ За ред. Ф. С. Бацевича. – Львів: Видавництво університету „Львівська політехніка”, 2008. – С. 13 – 17. 3. Мельник Я. Субъективность как языковая категория / Мельник Ярослав. – Ив.-Франковск, 1997. – 128 с. 4. Петренко В. Ф. Основи психосемантики: Учебное пособие / Петренко В. Ф. – Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. – 400 с. 5. Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика / Потапова Р. К. – М.: Радио и связь. 1997. – 528 с. 6. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие / Селиванова Е. А. – К.: ЦУЛ „Фитосоциоцентр”, 2002. – 336 с. 7. Селіванова О О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / Селіванова О. О. – Полтава: Довкілля-К. – 2008. – 712 с. 8. Ушакова Т. Н. Речь как когнитивный процесс и как средство общения / Т. Н. Ушакова // Когнитивная психология: Материалы финско-советского симпозиума. – М.: Наука, 1986. – С. 131 – 143.uk_UA
dc.description.abstractУ статті аналізується вплив на механізм формування інформативності тексту суб’єктних модулів адресанта та адресата, звертається увага на особливості сприйняття інформативності тексту з позицій автора і реципієнта.uk_UA
dc.description.abstractThe article analyzes the impact on the mechanism of formation of text informativeness subject modules of the addressee and the addressee, attention is paid to the peculiarities perception of the informativeness of the text from the positions of the author and the recipient.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectтекстuk_UA
dc.subjectінформативністьuk_UA
dc.subjectантропологічні чинникиuk_UA
dc.subjectпрагматичні чинникиuk_UA
dc.subjectмодуль адресантаuk_UA
dc.subjecttextuk_UA
dc.subjectinformativenessuk_UA
dc.subjectanthropological factorsuk_UA
dc.subjectpragmatic factorsuk_UA
dc.subjectaddressee moduleuk_UA
dc.titleАнтропологічні та прагматичні чинники формування інформативності текстуuk_UA
dc.title.alternativeAnthropological and pragmatic factors of the formation of the informativeness of the textuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc81’33:81’374uk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шульгіна_ Авіація 2022.pdfarticle1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.