Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59225
Title: Блогер Андрій Луганський як громадянський журналіст
Other Titles: Blogger Andriy Luhansky as a citizen journalist
Authors: Васильченко, В՚ячеслав Миколайович
Vasylchenko, V'yacheslav
Keywords: нові медіа
блог
громадянська журналістика
ютуб-канал
відеоблогер
new media
blog
citizen journalism
youtube channel
video blogger
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Васильченко В. М. Блогер Андрій Луганський як громадянський журналіст // Матеріали Х конгресу «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». – Київ: Національний авіаційний університет, 2022. – С. 6.2.162-6.2.165
Abstract: Проаналізовано поняття «нові медіа», «блог», «громадянська журналістика». Охарактеризовано діяльність блогера А. Луганського в українській блогосфері. Показано специфіку роботи сучасного блогера, визначено характеристики його особистості, релевантні для досягнення успіху в цій галузі.
The concepts of "new media", "blog", "citizen journalism" are analyzed. The activity of blogger A. Luhanskyi in the Ukrainian blogosphere is characterized. The specifics of the work of a modern blogger are shown, and the characteristics of his personality, relevant for achieving success in this field, are determined
Description: Список літератури 1. Бабій І. Українська блогосфера як відображення соціокультурних процесів / Ірина Бабій // Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“, 11-12 червня 2020 року. Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. С. 16–19. 2. Борисенко Г. Блогер Андрей Луганский предостерег Киев от фатальных ошибок: "Главное: не попасть впросак с переговорами по Донбассу". URL: https://www.dialog.ua/ukraine/207495_1589643112 3. Вcтуп до громадянської журналістики. URL: https://schoolcj.org/courses/journalism 4. Гвоздєв В. Блогінг як вияв і знаряддя громадянської журналістики // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2013. Вип. 38. С. 469– 476 5. Гресько О. В. Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 2015 р., № 2 (22). С. 76–80. 6. Данько-Сліпцова А. Нові медіа: історія, типологія // Освіта регіону № 1-2. 2014. URL: https://social-science.uu.edu.ua/article/1242 7. Зуєва К. Якщо ти вже став на цей шлях, то відступати нікуди – Андрій Луганський про блогерство. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190925- yakshho-ty-vzhe-stav-na-tsej-shlyah-to-vidstupaty-nikudy-andrij-luganskyj-problogerstvo/ 8. Ірха К. Політичний складник феномену «лідер громадської думки»: теоретичний аспект // Науковий журнал «Політикус». Випуск 2. 2021. C. 7–12. URL: http://politicus.od.ua/2_2021/1.pdf 9. Лисенко В. В. Громадянська журналістика як засіб реалізації права людини на інформацію. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1474 10. Методички Луганського. URL: https://metodichka.lugansky.info/ 11. Neuman R. The future of the mass audience / R. Neuman. Cambridge: Сambridge University Press, 2001. 205 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59225
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васильченко_Авіація ХХІ.pdfarticle822.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.