Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59223
Title: Гендерні стереотипи в українському інформаційному просторі
Other Titles: Gender stereotypes in the Ukrainian information space
Authors: Васьківська, Олена Євгеніївна
Vaskivska, Olena
Keywords: гендерні стереотипи
дискримінація
сексизм
гендерний дисбаланс
медіа
gender stereotypes
discrimination
sexism
gender imbalance
media
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Васьківська О.Є. Гендерні стереотипи в українському інформаційному просторі // Матеріали другого науково-методологічного семінару «Права людини: відображення у медіапросторі» (27 лютого 2023 року). – Київ: ФМВ, 2023. – С. 34-36
Abstract: У статті розглядається проблема гендерних стереотипів в медіа та висвітлюються прояви сексизму в українських ЗМІ. Публікації в українських медіа є постійним джерелом як ствердження, так і розвінчування гендерних стереотипів сучасності. Ця проблематика завжди була актуальною та є темою постійних моніторингів незалежних громадських організацій. В умовах повномасштабного вторгнення питання гендерних стереотипів не лише не зменшилося, а й набуло нових масштабів.
The article examines the problem of gender stereotypes in the media and highlights the manifestations of sexism in the Ukrainian mass media. Publications in the Ukrainian media are a constant source of both confirmation and debunking of modern gender stereotypes. This issue has always been relevant and is the subject of constant monitoring by independent public organizations. In the conditions of a full-scale invasion, the issue of gender stereotypes not only did not decrease, but also took on new dimensions.
Description: Список використаних джерел 1. Про сексизм і гендерні стереотипи в українських медіа. — Режим доступу: https://www.nrada.gov.ua/pro-seksyzm-genderni-stereotypy-v-ukrayinskyh-media/ 2. Ткалич М. Гендерна психологія : навч. посіб. 2-ге вид., випр., доповн. / М.Г. Ткалич. — Київ: Академ-видав, 2016. — 256 с. 3. Українські ЗМІ опублікували у 2,5 рази більше негативних матеріалів про гендерну рівність, ніж позитивних — дослідження. — Режим доступу: https://ms.detector.media/trendi/post/28834/2022-01-19-ukrainski-zmi-opublikuvaly-u-25-razy-bilshe-negatyvnykh-materialiv-pro-gendernu-rivnist-nizh-pozytyvnykh-doslidzhennya/ 4. Війна та гендерний баланс. Моніторингове дослідження за четвертий квартал 2022 року. — Режим доступу: https://imi.org.ua/monitorings/vijna-ta-gendernyj-balans-monitoryngove-doslidzhennya-za-chetvertyj-kvartal-2022-roku-i49610
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59223
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васьківська _гендерні стереотипи.pdfarticle1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.