Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58838
Title: Цифрові технології як фактор поліпшення процесу взаємодії структурних елементів організації
Other Titles: Digital technologies as a factor in improving the process of interaction of structural elements of the organization
Authors: Єлісеєв, Олександр Михайлович
Yeliseiev, Oleksandr Mykhailovych
Білявський, Валентин Миколайович
Biliavskyi, Valentyn Mikolayevich
Keywords: цифрові технології
цифрова трансформація
підвищення конкурентоспроможності
діджиталізація
digital technologies
digital transformation
increasing competitiveness
digitization
Issue Date: 17-Feb-2023
Publisher: Державний університет телекомунікацій
Citation: Єлісеєв О.М., Білявський В.М. Цифрові технології як фактор поліпшення процесу взаємодії структурних елементів організації // Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку : IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17 лютого 2023 р. Київ : Державний університет телекомунікацій, 2023. С. 39–41.
Abstract: В сучасних умовах господарювання практика ведення бізнесу вже давно відійшла від громіздких та неповоротких систем, що роками працюють без жодних змін або з мінімальним їх впровадженням, у силу своєї неефективності. Натомість з’являються нові адаптивні та високочутливі до змін зовнішнього середовища методи, які дозволяють швидко переорієнтовуватися під нові потреби споживачів з мінімальними втратами. Модель DevOps дозволяє шляхом налагодження співпраці між командою розробників програмного забезпечення та IT-спеціалістами з операцій, від чого власне і утворилася назва (скорочено від development and operations), підвищити ефективність, швидкість та якість процесу розробки ПЗ за меншого докладання зусиль.
In modern economic conditions, the practice of conducting business has long since moved away from bulky and clumsy systems that have been operating for years without any changes or with minimal implementation due to their inefficiency. Instead, there are new adaptive and highly sensitive methods to changes in the external environment that allow you to quickly reorient to the new needs of consumers with minimal losses. The DevOps model makes it possible to increase the efficiency, speed and quality of the software development process with less effort by establishing cooperation between the team of software developers and IT specialists from operations, which is what gave rise to the name (abbreviated from development and operations).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58838
Appears in Collections:Роботи учасників науково-дослідної школи «Менеджер»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез 2023-39-41.pdfТези, подані у видавництво337.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.