Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58593
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" 142
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Professional foreign language" 142
Authors: Максимович, Галина
Maksymovych, Halyna
Keywords: машинобудування
mechanical engineering
види енергії
types of energy
потенціальна енергія
potential energy
кінетична енергія
kinetic energy
нетрадиційні джерела енергії
non-traditional sources energy
енергоефективність
energy efficiency
енергозбереження
energy saving
Issue Date: 2023
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Дана дисципліна є практичною основою формування у студентів вміння вільного володіння іноземною мовою, що сприяє підвищенню їх кваліфікації у підготовці інженерів і фахівців для роботи на компресорних станціях магістральних газопроводів, станціях газових сховищ, установках комплексної підготовки газу і нафти на родовищах, на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях, на газонаповнювальних станціях і терміналах зрідженого газу, на підприємствах переробки нафти й газу, компресорних станціях зрідженого повітря різних підприємств, устаткування різного призначення з газотурбінним приводом, також для роботи в проектних, науково-дослідних організаціях, у спеціалізованих фірмах і акціонерних товариствах.
This discipline is the practical basis for the formation of students' ability to speak a foreign language fluently, which contributes to the improvement of their skills in training engineers and specialists to work at compressor stations of main gas pipelines, gas storage stations, complex gas and oil treatment plants in the fields, at automotive gas filling compressor stations, at gas filling stations and liquefied gas terminals, at oil and gas processing enterprises, liquefied air compressor stations of various enterprises, equipment for various purposes with a gas turbine drive, as well as for work in design, research and development organisations, specialised companies and joint stock companies.
Description: Робочу програму дисципліни "Фахова іноземна мова" розроблено на основі освітньо-професійних програм“Газотурбінні установки і компресорні станції”, “Авіаційні двигуни та енергетичні установки” та навчальних та робочих навчальних планів № НБ–1– 142–1/21, № НБ–1–142–1з/21, № НБ– 1–142–2/21, № НБ–1–142–2з/21, № РБ–1–142–1/21, № РБ–1–142– 1з/21, № РБ–1–142–2/21, № РБ–1–142– 2з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 142“Енергетичне машинобудування та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58593
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04,05 ІМ МКР №1,№2.pdfЗразок модульної контрольної роботи241.88 kBAdobe PDFView/Open
07 ІМ ЕП.pdfПерелік питань на іспит359.49 kBAdobe PDFView/Open
08 ІМ ККР.pdfКомплексні контрольні роботи734.26 kBAdobe PDFView/Open
01 ІМ РП.pdfРобоча програма756.98 kBAdobe PDFView/Open
06 ІМ ЕБ.pdfЗразок екзаменаційного білета298.54 kBAdobe PDFView/Open
Опис файлів НМК Фахова іноземна мова 142 сп..pdfНавчально методичний комплекс284.61 kBAdobe PDFView/Open
09,10_ІМ_МР_СРС, ІМ НММ.pdfМетодичні рекомендації382.19 kBAdobe PDFView/Open
11,12 ІМ П.pdfЗразок практикуму604.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.