Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58492
Назва: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (спец. 173)
Інші назви: Educational and methodological complex of the discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics" (spec. 173)2019
Автори: Чуб, Людмила Олексіївна
Chub, Liudmyla
Ключові слова: теорія ймовірностей
математична статистика
самостійна робота
робоча програма
методичне забезпечення
рrobability theory
мathematical statistics
independent work
working program
methodological support
Дата публікації: 2019
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Навчально-методичний комплекс – це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів в паперовій та електронній формах, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої робочим навчальним планом підготовки студентів відповідного освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 173 «Авіоніка», ОПП: «Комплекси пілотажно- навігаційного обладнання», «Комп'ютерний дизайн авіоніки»
The educational and methodological complex is a set of normative and educational and methodological materials in paper and electronic forms, necessary and sufficient for the effective implementation by students of the working program of the educational discipline provided for in the working curriculum of training students of the corresponding educational degree "Bachelor" in the specialty 173 "Avionics", OPP: "Complexes of pilotage and navigation equipment", "Computer design of avionics"
Самостійна робота студента є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Мета виконання самостійної роботи – поглиблення, узагальнення та закріплення теоретичних знань і практичних умінь студентів з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» шляхом вироблення вміння самостійно працювати з навчальною літературою.
The student's independent work is the main way of mastering the educational material in the time free from mandatory classroom classes. The purpose of independent work is to deepen, generalize and consolidate the theoretical knowledge and practical skills of students in the discipline "Theory of Probability and Mathematical Statistics" by developing the ability to work independently with educational literature.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58492
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри Вищої математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
01_ТЙтаМС_РП.pdfРобоча програма385.09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
05_ТЙтаМС_МР_СРС.pdfПитання до самостійної роботи студентів263.21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.