Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58397
Назва: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Вища математика для економістів" (спец. 051)
Інші назви: Primary-methodical complex of discipline "Higher Mathematics for economists" (specials 051)
Автори: Чуб, Людмила Олексіївна
Chub, Liudmyla
Ключові слова: вища математика для економістів
робоча програма
самостійна робота
методичне забезпечення
Higher Mathematics for economists
higher mathematics
Дата публікації: 2021
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Навчально-методичний комплекс – це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів в паперовій та електронній формах, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої робочим навчальним планом підготовки студентів відповідного освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Вища математика для економістів» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 р. №249/од та відповідних нормативних документів. Самостійна робота студента є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Мета виконання самостійної роботи – поглиблення, узагальнення та закріплення теоретичних знань і практичних умінь студентів з дисципліни «Вища математика для економістів» шляхом вироблення вміння самостійно працювати з навчальною літературою.
Educational and methodological complex is a set of normative and educational and methodological materials in paper and electronic forms, necessary and sufficient for the effective implementation by students of the working program of the educational discipline provided for in the working curriculum of training students of the corresponding educational degree "Bachelor" in the field of knowledge 05 "Social and behavioral science". The work program (RP) of the academic discipline "Higher Mathematics for Economists" is developed on the basis of the "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and part-time forms of education", approved by the rector's order dated 04/29/2021 No. 249/od and relevant normative documents The student's independent work is the main way of mastering the educational material in the time free from mandatory classroom classes. The purpose of independent work is to deepen, generalize and consolidate the theoretical knowledge and practical skills of students from the discipline "Higher Mathematics for Economists" by developing the ability to work independently with educational literature.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58397
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри Вищої математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
01_ВМЕ _РП.pdfРобоча програма419.33 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
05_ ВМЕ _МР_СРС .pdfПитання до самостійної роботи студентів270.9 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.