Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58117
Title: Навчально методичний комплекс дисципліни «Авіаційна англійська мова (частина 2)» (спец. 272; ОС Бакалавр )
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline “Aviation English (part 2)” (Speciality: 272 Bachelor )
Authors: Скіпальська, Олена Миколаївна
Skipalska, Olena
Keywords: частини літака
швидкість
прилади
обладнання
система координат
аеропорт
типи двигунів літака
parts of aircraft
international aviation organization
airspeed
basic six
axis
airport
types of engine
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Авіаційна англійська мова (частина 2)» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузях галузі галузях авіаційного транспорту та транспортної інфраструктури. Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок іншомовної комунікації в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових обов’язків, самостійної роботи з англомовними текстами, усного спілкування для зрозумілого і точного викладення власних думок, вирішення можливих проблемних ситуацій; ознайомлення з новітніми досягненнями науки та техніки в галузі галузях авіаційного транспорту та транспортної інфраструктури.
The subject “Professional English” is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of Air Transport and Transport Infrastructure. The purpose of teaching the subject is to acquire English language communication skills in a separate field of professional activity; to improve verbal communication and problem-solving skills; to study the specialized aviation terminology; to get acquainted with the latest achievements of science and technology in the field of Air Transport and Transport Infrastructure.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58117
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ААМ-2-Силабус-272-21-4к.pdfСилабус334.73 kBAdobe PDFView/Open
02_ААМ-2_РП_272_4к.pdfРобоча програма456.63 kBAdobe PDFView/Open
p 2 CTP-Aviation English-CB-2-272-21 .pdfРобоча програма (англійською мовою)388.3 kBAdobe PDFView/Open
03_ ААМ-2_ ППЗ _272-21_4к.pdfПлан практичних занять252.62 kBAdobe PDFView/Open
04_ ААМ-2_МКР_272-21_4к.pdfМодульна контрольна робота (зразок)395.96 kBAdobe PDFView/Open
05_ ААМ-2_CКР_272-21_4к.pdfСеместрова контрольна робота204.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.