Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57698
Title: Механізми регулювання валютного ринку в умовах відкритості національної економіки
Other Titles: Mechanisms of regulation of the foreign exchange market in conditions of openness of the national economy
Authors: Терещенко, Ольга Василівна
Tereshchenko, Olha
Keywords: механізми
антикризові
регулювання
валютний ринок
mechanisms
anti-crisis
regulation
currency market
Issue Date: 17-Jan-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Терещенко О.В. Механізми регулювання валютного ринку в умовах відкритості національної економіки. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством. - Національний авіаційний університет. - Київ., 2023. - 219с.
Abstract: Основний результат дисертаційної роботи полягає у розробці теоретичних положень, методичних основ і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів регулювання валютного ринку в умовах відкритості національної економіки. Результатом дисертації є розробка науково-практичних рекомендацій щодо: лібералізації валютного регулювання, формалізації трансмісійних механізм впливу валютного ринку на функціонування національної економіки, використання стратегічних та антикризових механізмів валютного регулювання для забезпечення безпеки національної економіки, застосування інноваційних та поведінкових механізмів валютного регулювання національної економіки.
The main result of the dissertation consists in the development of theoretical provisions, methodological foundations and practical recommendations for improving the mechanisms of currency market regulation in conditions of openness of the national economy.
Description: ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ВІДКРИТОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1. Системний підхід до обґрунтування категорії «механізми регулювання валютного ринку національної економіки» 1.2. Форми і методи регулювання валютного ринку в умовах відкритості національної економіки 1.3. Концепція удосконалення механізмів регулювання валютного ринку в умовах відкритості національної економіки Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ВІДКРИТОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 2.1. Діагностика статичних і динамічних показників відкритості національної економіки 2.2. Валютний ринок як об’єкт регуляторної політики держави в умовах відкритості національної економіки 2.3. Стан і перспективи регулювання валютного ринку національної економіки в умовах інтеграції до ЄС Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ВІДКРИТОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 3.1. Лібералізації валютного регулювання та трансмісійні механізми її впливу на функціонування національної економіки 3.2. Стратегічні та антикризові механізми валютного регулювання і безпеки національної економіки 3.3. Інноваційні та поведінкові механізми валютного регулювання національної економіки Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57698
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Терешенко_О_В.pdf490.19 kBAdobe PDFView/Open
dis_Терещенко_О_В.pdf4.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.