Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57690
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLytvynenko, Larysa-
dc.contributor.authorЛитвиненко, Лариса Леонідівна-
dc.date.accessioned2023-01-24T11:12:30Z-
dc.date.available2023-01-24T11:12:30Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57690-
dc.description073 Менеджментuk_UA
dc.description.abstractThe educational subject is the theoretical basis of knowledge and skills complex, providing increasing the tangible and intangible assets, helping make informed management decisions based on international business experience, ensuring development of organizations (enterprises) in market conditions. The target of teaching the subject is to form the system of special knowledge in the issues and prospects of development of International Economic Relations (IER) by future managers for basic and special education and practical activity in the specialty.uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжнародних економічних відносин для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectInternational economic relationsuk_UA
dc.subjectміжнародні економічні відносиниuk_UA
dc.subjectinternational tradeuk_UA
dc.subjectміжнародна торгівляuk_UA
dc.subjectinternational monetary relationsuk_UA
dc.subjectміжнародні валютно-фінансові відносиниuk_UA
dc.subjectinternational investment and productive relationsuk_UA
dc.subjectміжнародні інвестиційно-виробничі відносиниuk_UA
dc.subjectinternational transfer of technologiesuk_UA
dc.subjectміжнародний трансфер технологійuk_UA
dc.subjectinternational migrationuk_UA
dc.subjectміжнародна міграціяuk_UA
dc.titleEducational and methodical complex of discipline "International economic relations"uk_UA
dc.title.alternativeНавчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародні економічні відносини»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_IER_Т_СЗ.pdfмодульна контрольна850.71 kBAdobe PDFView/Open
08_IER_Т.pdfтести286.63 kBAdobe PDFView/Open
07_IER_МР_ПРЗ.pdfпрактичні заняття703.6 kBAdobe PDFView/Open
06_IER_МР_СРС.pdfсамостійна робота315.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.