Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57690
Title: Educational and methodical complex of discipline "International economic relations"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
Authors: Lytvynenko, Larysa
Литвиненко, Лариса Леонідівна
Keywords: International economic relations
міжнародні економічні відносини
international trade
міжнародна торгівля
international monetary relations
міжнародні валютно-фінансові відносини
international investment and productive relations
міжнародні інвестиційно-виробничі відносини
international transfer of technologies
міжнародний трансфер технологій
international migration
міжнародна міграція
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: The educational subject is the theoretical basis of knowledge and skills complex, providing increasing the tangible and intangible assets, helping make informed management decisions based on international business experience, ensuring development of organizations (enterprises) in market conditions. The target of teaching the subject is to form the system of special knowledge in the issues and prospects of development of International Economic Relations (IER) by future managers for basic and special education and practical activity in the specialty.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжнародних економічних відносин для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.
Description: 073 Менеджмент
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57690
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_IER_Т_СЗ.pdfмодульна контрольна850.71 kBAdobe PDFView/Open
08_IER_Т.pdfтести286.63 kBAdobe PDFView/Open
07_IER_МР_ПРЗ.pdfпрактичні заняття703.6 kBAdobe PDFView/Open
06_IER_МР_СРС.pdfсамостійна робота315.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.