Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57606
Title: Модифікування експлуатаційних та фізико-хімічних властивостей моторних біопалив
Other Titles: Modification of operational and physical and chemical properties motor biofuels
Authors: Оленич, Вікторія Віталіївна
Olenych, Victoria Vitalyivna
Keywords: альтернативне паливо
alternative fuel
модифікація
modification
нанокластери
nanoclusters
дипломна робота
graduate work
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В роботі розглянуті наступні питання: аналіз преваг та недоліків фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей біопалив, залежність параметру критичного навантаження етилових естерів фритюрної олії від відсодкової концентрації карбонових нанорозмірних сферичних кластерів CNOs. Результати дипломної роботи рекомендується використовувати в технологічних процесах або під час навчального процесу.
The following questions are considered in the work: analysis of advantages and disadvantages of physicochemical and operational properties of biofuels, dependence of the critical load parameter of ethyl esters of frying oil on sediment concentration of carbon nanosized spherical clusters of CNOs. The results thesis is recommended to be used in technological processes or during the educational process.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: професор, к.т.н., Матвєєва Олена Львівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57606
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХП_М_Оленич Вікторія Віталіївна.pdfкваліфікаційна робота1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.