Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57463
Title: Калькуляція в системі бухгалтерського обліку, її роль в управлінні витратами
Authors: Козько, Анна Володимирівна
Овсюк, Ніна Васильївна
Keywords: калькуляція собівартості
витрати
ціна
готова продукція
прибуток
облік
ресурси
Issue Date: 24-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Козько А.В., Овсюк Н.В. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку, її роль в управлінні витратами // Матеріали ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика ». – К.: НАУ, 2022. – С.20-21.
Abstract: Калькуляція собівартості – важливий чинник облікового процесу, він дозволяє визначити, скільки витрат припадає на кожну одиницю продукції та встановити обгрунтовану ціну на певний товар чи послугу. У публікації розглянуто що таке калькуляція в бухгалтерському обліку та яка її роль в управлінні витратами. Найважливішим показником виробничо - господарської діяльності підприємства є собівартість продукції. Розрахунок цього показника є необхідним для оцінки виконання плану за даним показником та його динамікою; визначення рентабельності виробництва та окремих видів продукції; здійснення внутрішньовиробничого господарського розрахунку; виявлення резервів зниження собівартості продукції; обчислення національного доходу у масштабах країни; розрахунку економічної ефективності запровадження нової техніки, технології, організаційнотехнічних заходів; обґрунтування рішень про виробництво нових видів продукції та зняття з виробництва застарілих. У сучасній практиці облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції є складовою загальної єдиної системи бухгалтерського обліку
Description: 1. Аналіз виробничих витрат : веб-сайт. URL :https://ukrbukva.net/page,10,37693-Analiz-proizvodstvennyh-zatrat.html (дата звернення: 03.11.2022). 2. Калькуляція : веб-сайт. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B A%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: 03.11.2022)
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57463
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20 Козько Овсюк.pdfТези3.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.