Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57304
Title: Формування пасажирського транспортного хабу в умовах міста
Other Titles: Formation of a passenger transport hub in the conditions of the city
Authors: Крепка, Ірина Олександрівна
Krepka, Iryna
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
пояснювальна записка
qualification work
graduate work
explanatory note
транспорт
пасажирський транспортний хаб
транспортно- пересадковий вузол
інфраструктура міста
транспортна проблема
транспортна система міста
transport
passenger transport hub
transport interchange
city infrastructure
transport problem
city transport system
Issue Date: Dec-2022
Publisher: Національній авіаційний університет
Citation: Крепка І.О. Формування пасажирського транспортного хабу в умовах міста. - Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти кафедри архітектури та просторового планування. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2022. - 134 с.
Abstract: У роботі досліджено сучасний стан, та існуючі теоретичні напрацювання по темі формування пасажирського транспортного хабу, визначено основні фактори, які впливають на архітектуру пасажирських транспортних хабів, розроблено і теоретично обгрунтувано принципи формування пасажирських транспортних хабів, удосконалено методику формування пасажирських транспортних хабів. Розроблено методичні рекомендації щодо підходів до формування транспортного хабу та апробувано їх у еспериментальному проектуванні.
The work examines the current state and existing theoretical developments on the topic of the formation of a passenger transport hub, defines the main factors that affect the architecture of passenger transport hubs, develops and theoretically substantiates the principles of the formation of passenger transport hubs, improves the methodology of the formation of passenger transport hubs. Methodological recommendations for approaches to the formation of a transport hub were developed and tested in experimental design.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Науковий керівник роботи: доктор архітектури, доцент Марковський Андрій Ігорович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57304
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри архітектури та просторового планування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАБД_2022_Маг_191_Крепка.pdfПояснювальна записка до дипломної роботи4.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.