Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57270
Title: Регіональна трансформація ринку транспортно-логістичних послуг України в період воєнної агресії
Other Titles: Regional transformation of the market of transport and logistics services in Ukraine during the period of military aggression
Authors: Лозова Ганна Матвіївна, Ганна Матвіївна
Клименко, Вікторія Вікторівна
Кожолянко, Ігор Анатолійович
Lozova, Anna Matviivna
Klymenko, Viktoriia Viktorivna
Kozholyanko, Ihor Anatoliyovych
Keywords: трансформація
ринок
транспорт
логістика
transformation
market
logistics
transport
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Citation: Лозова Г.М., Клименко В.В., Кожолянко І.А. Регіональна трансформація ринку транспортно-логістичних послуг України в період воєнної агресії // Конкурентоспроможність національної економіки: XX міжн. наук.-практ. конф. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка . - Київ, 2022. - С. 124-128.
Abstract: В роботі проаналізовано зміни у розвитку як міжнародного, так і українського ринку транспортно-логістичних послуг, які відбулися внаслідок воєнного вторгнення росії в Україну. Авторами запропоновано провести регіональну трансформацію шляхом цифровізації транспортної системи та впровадження цифрових технологій на транспорті. Цифрову трансформацію кожного регіону пропонується здійснювати на основі розробки і впровадження регіональних дорожних карт, які б враховували специфіку регіону, його місце в транспортній системі країни, транспортний потенціал.
The research is analyzed the changes in the development of both the international and the Ukrainian market of transport and logistics services as a result of Russia's military invasion of Ukraine. The digital transformation of the transport and logistics services market is proposed for each region based on the development and implementation of regional road maps that would take into account the specifics of the region, its place in the country's transport system, and transport potential.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57270
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Регіональна трансформація ринку транспортно.......pdfтези конференції499.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.