Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57206
Title: Капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Бородянка – Пилиповичі в Київській області з обґрунтуванням конструкції дорожнього одягу
Authors: Євтушок, Ярослав Володимирович
Keywords: кваліфікаційна робота
будівництво та цивільна інженерія
магістр
автомобільна дорога
дорожній одяг
план траси
геосинтетичні матеріали
капітальний ремонт
геотекстиль
поздовжній профіль
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Євтушок Я.В. Капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Бородянка – Пилиповичі в Київській області з обґрунтуванням конструкції дорожнього одягу. - Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". - Київ: Національний авіаційний університет, 2022. - 97 с.
Abstract: З економічної точки зору більш вигідно збудувати дорогу, початкова вартість якої буде більшою ніж у звичайної дороги, але завдяки вищій надійно сті геотекстильних матеріалів, які будуть використовуватися при будівництві, окупність такої дороги буде значно вищою, ніж у дороги побудованої тради ційними методами. Утримання такої дороги буде значно менш витратни. Повна реконструкція, як правило, розглядається в останню чергу. Через нестачу фінансування ремонтам підлягають лише окремі ділянки автомагістра лей. Влаштування нового асфальтобетонного покриття є лише тимчасовою мі рою, так як тріщини досить швидко виходять на поверхню. В таких випадках при проектуванні слід враховувати сучасні будівельні матеріали, що добре за рекомендували себе на практиці. На сьогодні геотекстиль все більш використо вується в будівництві автодоріг. Це дозволяє економити на звичайному матері алі. Влаштування прошарків із синтетичних матеріалів дозволяє зменшити ви трати традиційних дорожньо-будівельних матеріалів, об’єми земляних робіт, матеріаломісткість дорожньої конструкції, енерговитрати на будівельних і ре- 5 монтних роботах, скоротити терміни будівництва, підвищити експлуатаційну надійність і збільшити термін служби дорожньої конструкції.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: к.т.н., доцент Чернишова Оксана Сергіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57206
Appears in Collections:АД - Магістр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАБД_2022_192_ЄвтушокЯ.В_.pdfПояснювальна записка2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.