Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57178
Title: Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на автотранспортні потоки в містах
Other Titles: Impact of the COVID-19 on traffic flows in cities
Authors: Семченко, Наталія Олександрівна
Semchenko, Nataliya Oleksandrivna
Коренєв, Віталій Юрійович
Koreniev, Vitalii Yuriiovych
Бугайова, Марина Олександрівна
Buhaiova, Maryna Oleksandrivna
Keywords: транспортні потоки
traffic flows
рівень перевантаження
congestion level
аварійність
accident
індекс трафіку
traffic index
COVID-2019
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Citation: Семченко Н.О., Коренєв В.Ю., Бугайова М.О. Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на автотранспортні потоки в містах // Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ: збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 квітня 2021 р.) – Х., ХНТУСГ – 2021. – С.62–66.
Abstract: Поширення пандемії грипу COVID-2019 є найбільш жахливою подією сучасності, внаслідок якої відбулися суттєві зміни в транспортній галузі. У роботі розглянутий вплив коронавірусу COVID-19 на функціонування транспортної системи, зібрані і приведені статистичні дані обсягів руху і рівня перевантаження по містах Європи в 2020 році в порівнянні з 2019 роком, приведені дані аварійності в Україні за той же період, визначені шляхи подальших досліджень.
As a result of the spread of the COVID-2019 influenza pandemic, there have been significant changes in the transport industry. The work examines the impact of the COVID-19 coronavirus on the functioning of the transport system, collects and presents statistical data on the volume of traffic and the level of congestion in European cities in 2020 compared to 2019, presents accident data in Ukraine for the same period, and identifies ways of further research
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57178
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на АТ.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.