Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56966
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "BIM-менеджмент"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "BIM-management"
Authors: Родченко, Олександр Васильович
Rodchenko, Oleksandr
Keywords: будівництво та цивільна інженерія
construction and civil engineering
BIM-менеджмент
BIM-management
ВІМ-модель
BIM-model
ведення переговорів
negotiation
управління конфліктами
conflict management
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце: навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукуп-ності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з будівельного інформаційного моделювання. Метою викладання дисципліни є навчання студентів будівельному інформа-ційному моделюванню. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення та засвоєння можливостей ВІМ-технології, її цілей та задач; інструментів для створення ВІМ-моделі; складу ВІМ-команди та посадових обов’язків її учасників.
Description: Для бакалаврів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньо-професійної програми Промислове і цивільне будівництво
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56966
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.5_РП BIM-менеджмент_21_21_.pdfРобоча програма485.81 kBAdobe PDFView/Open
Силабус BIM-менеджмент_21_21.pdfСилабус328.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.