Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56586
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Діджиталізація обліку»
Authors: Афанас’єва, Інна Іванівна
Keywords: діджиталізація
облік
аудит
оподаткування
робоча програма
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце навчальної дисципліни. Діджиталізація обліку є важливою складовою частиною комплексу освітніх компонент професійної підготовки, вивчення якої дозволить розширити та сформувати цілісну систему знань про особливості функціонування бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації. Метою викладання навчальної дисципліни «Діджиталізація обліку» є формування системи теоретичних знань та практичних навичок у галузі функціонування бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації економічних процесів.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Діджиталізація обліку» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56586
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Діджиталізація обліку.pdfробоча програма628.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.