Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56584
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Облік і оподаткування у галузях економіки»
Authors: Афанас’єва, Інна Іванівна
Keywords: облік
оподаткування
аудит
економіка
робоча програма
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце навчальної дисципліни. Облік і оподаткування в галузях економіки є важливою складовою частиною комплексу дисциплін професійної підготовки, вивчення якої дозволить розширити та сформувати цілісну систему знань про особливості обліку та оподаткування на підприємствах різних галузей економіки.Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і оподаткування у галузях економіки» є формування системи знань з підготовки облікової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень на різних рівнях та видах економічної діяльності.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Облік і оподаткування у галузях економіки» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56584
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Облік і опопдаткування у галузях.pdfробоча програма630.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.